VEIKTO DARBU SARAKSTS 2018. GADĀ

Objekts

Veicamo darbu apraksts

Objekta nosaukums un adrese

Objekta izpildes brīdis


Apkures sistēmas stāvvadu un guļvadu nomaiņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Radiatoru uzstādīšana. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas stāvvadu un guļvadu nomaiņa līdz skaitītājiem. Pievienošanās pašvaldības kanalizācijas sistēmai.

Daudzstāvu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Vīgriežu ielā 30, Jelgavā

2018

Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu izbūve pasīvajā mājā. Gāzes kondensācijas tipa katla uzstādīšana. Ventilācijas rekuperācijas sistēmas izveide.

Privātmājas būvniecība Zeltiņu ielā 6, Carnikavā

2018


Apkures sistēmas stāvvadu un guļvadu nomaiņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Radiatoru uzstādīšana. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas stāvvadu un guļvadu nomaiņa līdz skaitītājiem. Jauna siltummezgla izbūve.

Daudzstāvu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana K. Baumaņa ielā 2, Valmierā

2018


Ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu izbūve pasīvajā mājā. Ventilācijas rekuperācijas sistēmas izveide.

Privātmājas būvniecība Apiņu ielā 4, Salaspilī

2018


Apkures sistēmas stāvvadu un guļvadu nomaiņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Radiatoru uzstādīšana. Alokatoru uzstādīšana.

Daudzstāvu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Zemgales ielā 11, Olainē

2018


Ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures sistēmas izveide aptiekas ēkā. Silto grīdu izbūve. Apkures sistēmas pievienošana esošajam siltummezglam. 

Veselības aprūpes ēkas būvniecība Skolas ielā 6A, Ozolniekos

2018


Ūdensapgādes un  kanalizācijas sistēmu izbūve mācību klasēm un sanmezgliem. Ventilācijas  rekuperācijas sistēmas izveide mācību klasēs ar ražību 3500m3. Iekārtas uzstādīšana uz jumta. 
Un ventilācijas nosūces sistēmas izveide sanmezglos ar ventilatoru uz jumta. 

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas mācību korpusa atjaunošanas Kuldīgas ielā 1, Ventspilī

2018


Ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures sistēmu 
remonts un nomaiņa skolā Valmierā. Radiatoru 
un santehnikas uzstādīšana.

Valmieras Viestura Vidusskola rekonstrukcija Viestura alejā 3, Valmierā

2018


Apkures sistēmas remonts, nomaiņa un jaunu radiatoru sistēmas izbūve. Radiatoru uzstādīšana. Jaunu 
kanalizācijas izvadu izbūve no ēkas 
līdz kanalizācijas akām.

Jelgavas 2. internātskolas rekonstrukcija Filozofu ielā 50, Jelgavā

2018

Apkures sistēmas radiatoru apvedlīniju un guļvadu 
nomaiņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros. 

Daudzstāvu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Grants ielā 29, Kuldīgā

2018

Apkures sistēmas guļvada nomaiņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Radiatoru uzstādīšana.  Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas stāvvadu un guļvadu nomaiņa līdz skaitītājiem. Jauna siltummezgla izbūve.

Daudzstāvu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana A. Upīša ielā 6, Valmierā

2018


Ārējās ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas un siltumtrases 
izbūve. Grodu aku izbūve. Iekšējo tīklu izbūve. Radiatoru uzstādīšana. Gāzes kondensācijas apkures katla uzstādīšana un apsaistes izveide. 
Ventilācijas rekuperācijas sistēmas izbūve ar ražību 2000m3. Dzesēšanas sistēmas izbūve. Santehnikas uzstādīšana.

Āraišu ezerpils apmeklētāju centra būvniecība Āraišu ezerpilī ,Drabešu pagastā, Amatas novadā

2018-2019


Ārējās ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Grodu aku izbūve. Iekšējo tīklu izbūve. Radiatoru uzstādīšana. Gāzes kondensācijas apkures katla uzstādīšana un apsaistes izveide. Ventilācijas rekuperācijas sistēmas izbūve. Dzesēšanas sistēmas izbūve. 
Santehnikas uzstādīšana.

Ražošanas ēkas būvniecība Kalnciema ielā 211, Rīgā
2018-2019

Apkures sistēmas radiatoru apvedlīniju izbūve un guļvada 
siltumizolācijas nomaiņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Radiatoru  uzstādīšana. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas stāvvadu un guļvadu nomaiņa līdz skaitītājiem.  Jauna siltummezgla izbūve.  Ventilācijas šahtu tīrīšana. Svaigā gaisa pieplūdes vārstu uzstādīšana.

Daudzstāvu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas ielā 36, k-2, Ķekavā
2018-2019
0
 .